Ekstralys til motorsykkel

Dersom man skal kjøre motorsykkel på norske veier kan det være lurt med ekstralys. Med ekstra lys ser man bedre, og man blir sett. En av de største sikkerhetsutfordringene for motorsykler er nemlig det å bli sett og lagt merke til av bilførere.

Ulike typer ekstralys

Det finnes mange typer ekstralys, og hvilken man bør velge avhenger av flere faktorer. I dag er LED-lyslister blitt såpass bra at de kan erstatte tradisjonelle lyskastere i kompakte innpakninger som er lettere å montere på motorsykler. Hos Ekstralyskongen finner du et stort utvalg av LED-lys spesialutviklet for motorsykler. Den vanligste formen for LED ekstralys er såkalte lyslister. En enkelt LED kan være veldig kraftig, men uten en reflektor vil ikke lyset spres like godt. Derfor er en lyslist bedre da den kombinerer flere dioder for å skape et bredt lysfelt.

”Motorsykkelen har blitt mer og mer populært i Norge de siste årene.”

Ekstralys gir trygghet både i alle slags forhold

Om man skal kjøre motorsykkel utenfor de store veiene som er opplyst med gatelys vil et sett med ekstralys være svært nyttig. Gode kjørelys er essensielt for å kunne se veien fremfor seg, for å unngå eventuelle farer og for å ikke bli unødig sliten av å kjøre lengre distanser. Motorsykkelen har blitt mer og mer populært i Norge de siste årene. Mye takket være de økende bomavgiftene på veiene inn til de store byene. I de fleste av disse bomringene kjører nemlig motorsykler gratis, og mange har derfor valgt å erstatte bilen med en rask motorsykkel som er både billigere i drift og artig å kjøre