Motorsykkelklubber – godt eller dårlig rykte?

En motorsykkelklubb er en klubb eller forening hvor interessen for motorsykkel står sentralt. Den første klubben i Norge ble dannet 28. juli 1916 under navnet “Norsk Motorcycle Klub”. De fleste klubbene har egne lokaler og møtesteder, og det arrangeres motorsykkeltreff og turer.

Kriminelle motorsykkelklubber eller kriminelle MC-gjenger kalles motorsykkelklubber. Det anses at disse klubbene har en høy grad av kriminell virksomhet i tillegg til den vanlige virksomheten.

One-percenters

One-percenters, eller enprosentere, er et uttrykk som oppstod i 1947 etter opptøyer mellom bikers i USA. Etter denne hendelsen gikk myndighetene ut og sa at 99% prosent av alle bikers er lovlydige, og at det er kun én prosent som er kriminelle. De største MC-klubbene i verden som Bandidos, Hells Angels og Outlaws går under benevnelsen 1%-klubber. Blant de 99% som gjenstår er det mange som opplever stigmatiseringer og at mange antar at “alle” er kriminelle selv om dette langt fra er tilfellet.

Klubben og organisasjonen

Lojaliteten innad i de kriminelle motorsykkelklubbene er stor, og innenfor gitte rammer er det svært ryddige organisasjoner. Man tyster aldri på et medlem fra klubben. Dette er ikke sosialt akseptert og kan føre til trusler og mishandling, og til og med mord. Klubbens interesser går foran ens egne interesser og prioriteringer. Man bruker klær og kjennetegn eller symboler som er typiske for organisasjonen man er medlem i, som en skinnvest med logoen på samt en tatovering med klubbens logo.

Det er vanskelig å forlate en klubb, og alle som bestemmer seg for å avslutte “medlemskapet” må fjerne tatoveringen at de tilhører gjengen. MC-klubbene anser seg selv som et broderskap snarere enn kriminelle organisasjoner. Det er om ikke annet dette bildet de ønsker skal vises utad.

Alt i alt er det 1%-klubbene som er bakgrunnen for motorsykkelklubbenes frynsete rykte. De lovløse klubbene er derimot i et absolutt mindretall i forhold til lovlydige klubber.